Drömmar,  harmoni,  möjligheter

Änglar, en källa till hjälp och glädje

Juletiden borde vara en källa till glädje och för många är det så, att julens bestyr med förberedelser och familjemiddagar ger mycket glädje. Men andra känner saknad och till och med ensamhet. Så får det inte vara, särskilt inte på ljusets helg, när det sägs att Guds ljus skiner över oss alla.

För mig är svaret massor av tända ljus och bön till ärkeänglar, skyddsänglar och julens alla andra  änglar. Naturligtvis får du rikta bönen direkt till din gud om det känns mer rätt, men tänk på att änglar finns i flera religiösa traditioner. Ärkeänglarna Mikael, Gabriel, Rafael och hos en del även Uriel, hittar du hos kristna likväl som hos judar och muslimer. Dessa andeväsen sägs tjäna Gud och är hans budbärare till människorna. Hos den ortodoxa kyrkan är ärkeänglarna 7 till antalet.

Går du till mindre religioner, naturreligioner, folktro, wicca eller gamla texter, hittar du upp till 92 ärkeänglar, alla med sina speciella “arbetsområden”, så visst hittar du just din ängel. Direkt i änglaskaran nedanför ärkeänglarna finns våra speciella skyddsänglar, minst en som vakar för var och en av oss. Flera av er som ringer frågar hur de då ska få kontakt med en ängel. Enklast är att att sitta på en lugn plats och bara be din ängel om kontakt. Säg det högt och känn det med värme i hjärtat. När du känner kontakten, det gör du, var tydlig när du ber om hjälp. Inga komplicerade beskrivningar behövs – din ängel vet.

Med värme och kärlek från Laura