Drömmar,  harmoni,  möjligheter

Ärkeänglar och andra änglar…

Vi har alltid minst en ängel vid vår sida, i goda som i svåra tider. Vi kan ha skyddsänglar,  helgon, Guds budbärare, en bortgången god människa eller keruber – i änglamytologin en blandning mellan djur och människogestalt i betydelsen kämpe. Själv tänker jag på keruber som knubbiga småbarn med änglavingar. Genom att änglarna är ljusenergier får vi ha våra egna föreställningar. Viktigast är att vi tror på dessa ljusbärare och ber dem om hjälp.

Just ärkeänglarna har alla sina speciella uppgifter, sina speciella dagar och några även färger. Till exempel dagens, dvs lördagens, ärkeängel Cassiel lyser i ett varmt jordbrunt. En hemmets och familjens ängel. Denne maskuline ärkeängel i betydelsen “Enheten med Gud” står för tålamod och även tårar. Han förknippas med planeten Saturnus och står för skydd av hemmet och hjälp till barn och fattiga. En godhetens ärkeängel som alltid ställer upp när du har svårigheter, torkar dina tårar och visar dig på möjligheter till harmoni i själen. Han hjälper dig förstå andlighetens värld och ber dig lyssna på intuitionen. Tänd gärna ljus i naturens färger när du ber Cassiel om hjälp.

Vi är inne i påskens tid nu och en ärkeängel vi vanligtvis tar med i våra böner eller manifestationer är Gabriel. Den ängel som sägs ha uppenbarat sig vid Jesu uppståndelse. En kärlekens ängel för hopp och framtidstro som skiner i vitt. Ängeln som bäst tar hand om dina önskningar och hjälper dig att få dom uppfyllda. Även han tar hand om din andlighet.

Med ljus och kärlek i påskens tid!

.