Blog,  livsstil

Att vara optimist är roligare….

Att vara optimist kan låta riktigt muntert, men vore det inte det bästa att se livet realistiskt, så som det är. Optimisten mår bäst på alla sätt och vis, särskilt den som samtidigt är realist och kan lösa problem på bästa sätt. Som optimist har du det enklare att skapa ett liv som känns värt att kämpa för.

En optimist hanterar både trevliga och obehagliga händelser på ett mer konstruktivt sätt. Pessimisten vill gärna stoppa huvudet i sanden och fly det jobbiga. Försök att handla som en optimist som anser att problem bara är tillfälliga. Att problemet inte har med andra delar av livet att göra. En optimist tror alltid att framgång beror på hen själv. Pessimisten tror att det bara är tur och tillfällighet. Träna på att tolka positiva händelser som att det är du som påverkat dem, så att optimismen varaktigt sprider sig till alla områden i ditt liv.

Bli optimist, du blir faktiskt lyckligare då. Försök att samtidigt vara realist så du kan få bra saker att hända. Uppmärksamma och uppskatta de små positiva saker som händer i vardagen. Du mår bra när du blir helt uppslukad av aktiviteter som du gillar. Njutning och välmående kommer mycket lättare om du är närvarande i nuet, Vi mår också bra av att göra gott för andra. Motion och sömn är två grundförutsättningar för att få ett bättre liv.

Med optimistiska hälsningar från LAURA