Blog,  stjärnor,  Stjärntecken,  Tarotkort

Ditt horoskop

när du är född i det fantastiska stjärntecknet som är lejonet. Stjärntecknet eller soltecknet är det tecken i zodiaken, där ditt tecken befann sig när du föddes.

I samband med nymånen i söndags den 8 augusti öppnades Lejonportalen – då aktiverades alla möjligheter mycket starkt. Perfekt och en stor chans för att börja en ny livsfas är nu. Du som är född i Lejonet 23/7 – 22/8 har haft en lugn juli månad, men nu exploderar möjligheterna. Den här fasen, som startas när porten öppnas varar i ett halvår, en tid när alla chanser är dina.

Är du född i Lejonet är solen din styrande planet och ditt element är eld. Du är en stolt och självsäker person och är också auktoritär. Du brukar vara en bra chef eller ledare, då du är rättvis, varmhjärtad, entusiastisk och generös.

Tarotkortet som är kopplat till Lejonet är Styrkan i den Stora Arkanan. Tarotkortet Styrkan visar på en av Lejonets starkaste egenskaper, styrkan att visa vem du är, att visa vad du tycker och att ta din plats. Mod är också en viktig del av Lejonets styrka, liksom vänlighet. Lejonet har kraften att vinna över orättvisor och bekämpa fiender. Andra kort i Tarotkortleken som förknippas med Lejonet är nr. 3, 6 och 7 i stavar/eld i den lilla Arkanan. 5 står för strid, 6 för seger och 7 för tapperhet.

Som Lejon vet du vad du vill. Du är den som på ett vänligt vis bestämmer. Nu har du en tid framför dig som kan förändra ditt liv i positiv riktning, så ta chansen och kämpa för den livsstil du önskar. Tänk på Tarotkorten strid – seger – tapperhet. Du har styrkan att gå den väg som för till ett bra liv enligt din egen önskan.

Just nu kan du leva livet fullt ut och bör tänka på dig själv och att du mår bra. Gör allt du kan för ditt eget välbefinnande, saker du tycker om. Ju bättre du mår, desto bättre fungerar allt annat. Hälsan är viktig nu, så ge den lite extra omsorg – kanske starta ett nytt hälsoliv eller åtminstone lägga in en veckas superdetox. Allt pekar på framgångsrika månader.

Med ljus och kärlek från ditt medium LAURA