fågel Fenix, ,,  Fullmåne,  magi

Fri som en fågel….

Så känner jag mig…. Inför den kommande fullmånen har jag släppt taget om mycket, som jag gått och ältat ett bra tag. Jag har släppt det och gått vidare, men kommer också att manifestera allt under fullmånen i morgon kväll. Detta att släppa det som belastar, får mig alltid att tänka på Fågel Fenix, som hade motståndskraften att resa sig ur elden från sin egen aska.

Det är alltid en mäktigare och starkare version av oss själva, som stiger upp efter problem och svårigheter. Det känns då, som man kan breda ut vingarna och flyga vidare. Fågeln Fenix brukar avbildas i gyllene och rött – eldens guldgula flamma som övervinner allt och det röda som klarar de svåraste hinder. Mytologi om återhämtning, inspiration att gå vidare och vägen framåt. Någon sa att “En person som faller och reser sig upp är mycket starkare än en som aldrig föll.”

Det sägs ju att man inte ska öppna dörrar som stängts, inte titta tillbaka utan välja vägen framåt. Stenen som är kastad och ordet som är sagt, kan man inte få tillbaka, så varför älta det som varit – framtiden är det som ligger framför oss. Det är vägen vi  ska gå.

Med ljus och kärlek från Laura