Blog,  TANKAR

Lyckosymboler..

Ett drygt år bodde och jobbade jag i Singapore. Det präglade mig mer än jag kunnat ana för den korta tiden. Jag blev undervisad i healing i China town där. Så kom jag i kontakt med Feng Shui och blev helt förtjust. Särskilt detta med lyckosymboler. Feng Shui är ju konsten att ordna den fysiska miljön [rummet, huset, trädgården] så att chi [kraften] kan flöda fritt. Ordagrant betyder feng shui vind och vatten. I Singapore anlitas ofta feng shui experter då hus ska byggas. Det finns lyckosymboler för allt. Ormen betyder både rikedom och vishet. Det är lite olika i olika länder. Grodan representerar livsenergin, chi, och kommer med ett långt liv och rikedom. Den trebenta lyckogrodan, som sitter på en hög med pengar och har ett mynt i munnen, ska placeras nära ytterdörren med riktning inåt. Grodan associeras annars med krafter och evigheten. Energi, instinkter och stark intuition.

När jag sitter i mitt arbetsrum, sitter jag i ett rum som vetter mot norr. Där får jag bäst resultat med både spåkula och pendel säger feng shui. Jag lärde mig att just det väderstrecket är bra för andlighet. Vatten ska alltid finnas i rummet för att tillföra harmoni och lycka, så jag har det i ett akvarium med drakfiskar, som står för beskydd. Draken sägs andas ut visdom, så den fick komma i form av en liten staty.

Påfågeln har en stor betydelse inom feng shui, där den är en symbol för godhet, lycka, skönhet och trohet. Deras fjädrar kan skydda mot olyckor med hjälp av “ögonen”. Dessutom så ser den till att du får framgång i livet. Så en tavla med en påfågel hänger på väggen. Och ett par fjädrar,som jag hittade hos en väns påfågelpar, finns med i min drömfångare.

Ett snäckskal sägs komma med intuition, känslighet och förmåga att lösa problem. Om du bär en snäcka runt halsen kommer du inte att känna dig hjälplös igen. Snäckan har tidigt betytt visdom och nämns ibland som symbol för den grekiske filosofen Pythagoras visdom. Det finns mängder av lyckosymboler och jag kommer ibland att återkomma till dom. Man kan ju välja några man har känslan för.

Med lyckobringande hälsningar från Laura