Blog,  TANKAR

Shamanens hemligheter…

Vad kan gömma på fler hemligheter än skogen, bergen, de djupa sjöarna och haven. Naturen kallas ofta för visdomens källa och det är här vi kan hämta många svar. Shamanismen har sitt ursprung i naturen. De visa män och kvinnor som lärde sig allt om djur, växter, väder, månens och stjärnornas betydelse. För det mesta gavs det vidare från släktled till släktled. Eller visdomen gavs vidare till “lärjungar”.

När jag såg den här bilden tänkte jag genast på ärkeängeln Orfiel, nr 36 i änglaskaran.Vildmarkens ängel. Han visar sig ofta som shaman högt uppe på en bergstopp eller sittandes i skogen vid en djup mörk sjö. Han värnar om natur och landsbygd och är den som mäklar fred mellan djur, människor och länder. Oftast ser man honom avbildad med regnbågsvingar för att påminna om allas lika värde. Djuren och växterna är hans vänner och han ser med kärlek på naturen. Det är så shamanerna lever i många länder, Ryssland, Mongoliet, Tadjkistan, Uzbekistan och andra. Räknar bara upp länder där jag varit och lärt mig mycket om shamanerna och deras hemligheter.

Om man jämför är det inte så mycket annorlunda jämfört med den nordiska shamanismen. Man har kallat shamanismen för en forntida läkekonst för livets alla kriser. Ordet shaman betyder enkelt han som vet. Shamaner har funnits i de flesta kulturer världen över och finns fortfarande bland annat i Sibirien. Det som kännetecknar en shaman är att han/hon kan bota sjukdomar, rätta till obalanser och lösa viktiga problem. En länk mellan den andliga världen och människorna. Shamanismen innebär ett livslångt lärande i samklang med naturen. Man brukar prata om shamanismens 6 hemligheter eller kardinalvägar till vishet. 1. UTESITTNING är en viktig shamansk metod. Man sitter ute i naturen alltifrån en natt tll fyra dygn. Helst på en plats med speciell kraft ute i skogen- Kanske där det finns en speciell stensamling. Man sitter helt enkelt still på platsen med ett mottagande sinne. Som en meditation och iakttar vad som händer runt omkring. Somnar man är drömmarna extra viktiga, 2. LANDSKAPSGÅNG är en fortsättning på utesittningen. Det är en nordisk variant av Australiens ..walkabout. Det är en meditativ gångart, där man rör sig i cirklar och återvänder till utgångspunkten. Man ser och man lyssnar men det är mer ett inre än ett yttre seende. I mörkret gör man ett mörkergående. Men vanligtvis görs detta vid sommarsolståndet. 3. CEREMONIN innebär att man för ett samtal med platsen och de krafter som finns där. 4. EXTASEN är den kunskapsväg som förknippas med shamanen. Det är en medveten och framtvingad trance som man når med hjälp av trumma, skallra, dans, påtvingad vakenhet eller annat. Under eztasen blir medvetandet större än människan och han kan höra gräset växa, djuren prata och och hela sjukdomar. 5. SJÄLSRESAN sker under extasen med hjälp av svampar och örter för att ta del av de krafter som finns i shamanens kraftdjur. 6. kONTEMPLATIONEN är shamanens försök att filosofiskt analysera tillvaron. Den som vill gå shamanens väg, måste utrusta sig med tålamod för att uppnå vishet.

Shamanismen handlar om att gå sin egen väg av egen kraft. Så långt kommer jag inte, men att för hälsa och själ gå mediterande skogspromenader, det är jag med på.

HÄLSNINGAR MED MYCKET KÄKLEK FRÅN LAURA