Blog,  horoskop,  magi

Slaviskt horoskop

Det forntida slaviska horoskop räknas efter både födelsemånad och födelseår, för att ta med hela personligheten. Födelseåret bestämmer ditt totemdjur, medan månadsdjuret har stark inverkan på karaktären. Det är mycket intressant – slaverna var djupt religiösa människor, men de behöll tillsammans med tron på Gud och sin kultur, även tron på de högre krafterna. Den slaviska ortodoxa kalendern innehåller en exakt lista över den rysk-ortodoxa kyrkans alla helgdagar. Även namnen på alla skyddshelgon som skyddar människorna. De sammanställde också en slavisk djurkalender enligt födelseår och en enligt datum. Slaverna räknade 16 månader i kalendern, istället för det vanliga 12 och det nya året började efter vårdagjämningen från och med 21 mars.

Den slaviska horoskopkalendern är lika betydelsefull som det kinesiska horoskopet, det europeiska horoskopet eller druidhoroskopet, som väl mer återfanns i områden med shamanism. I gamla tider ansågs det slaviska horoskopet fungera mycket korrekt och ge bra information även om människans karaktär. Lärde mig mycket intressant, när jag under några år jobbade som tolk i Ryssland. Särskilt i Sibirien och Chukchien i norr, vid Amurfloden och andra avlägsna områden i öst.

De 16 djuren i kalendern för födelseåret var/är älg, geting, varg, ekorre, gädda, padda, vildsvin, snöuggla, väsande orm, räv, hoprullad igelkott, örn, spindel, tupp, tjur, så det är en salig blandning bland totemdjur för årsbetydelsen, dvs det år du föddes. Du får kolla upp det år du föddes, för horoskopen går igenom de 16 åren och börjar sen om. [Lika som i kinesiska horoskopet.]

När det sedan kommer till månaden du föddes, bjuds det också på en hel del ovanliga djur eller insekter. Vi har i det slaviska djurhoroskopet för månader – Lejonet 10.11-10-12, Björnen 10.12-9.01, Järven 10.01-9.02, Korpen 10.2-9.03, Uttern 10.03- 9.04, Grodan/Paddan 10.04-9.05, Gräshoppan 10.05-9.06, Hamstern 10.06-9.07, Snigeln 10.07-9.08, Myran 10.08-.09, Skalbaggen 10.09-9.10 och Bävern 10.10-9.11!

Då gäller det att kombinera års och månadshoroskop – särskilt intressant när det gäller jobb eller kärlek. I år, 2022 har vi tjurens år enligt gamla slaviska kalendern och vi är i den kloka korpens månad just nu i andra februarihalvan – sedan hjälper astrologin att hitta hur ditt födelseår och din månad kommer att möta tiden idag. Vad jag tycker är särskilt intressant, det är hur tydligt våra karaktärer beskrivs när vi kombinerar födelseår och månad. Så lite då och då kommer jag att beskriva månadens djur och även ett för födelseår.

Med ljus och kärlek från Laura