Blog,  spådom,  Tarotkort

Tarotkort betydelse

Att lägga tarotkort är fascinerande…. det spelar ingen roll vilken kortlek man väljer. De är alla uppbyggda på samma sätt – och grundbetydelsen är nästan densamma. Vad som skiljer är färgsättning, konstnär, änglakort, orakel-, djur- eller andra varianter. Uppbyggnaden är den samma, Stora Arkanan 22 kort som symboliserar livets alla faser och de stora händelserna i våra liv och Lilla Arkanan 56 kort som består av 4 sviter. Stavar, Bägare, Mynt och Svärd. Varje svit är uppbyggd ungefär som vanliga spelkort och symboliserar vårt vardagsliv, med människorna vi har i vår omgivning.

Vi Tarottolkare lägger nog alla korten lite olika. Det beror också mycket på vad för fråga du ställer och naturligtvis inom vilken tidsram svaret ska gälla. När jag tolkar korten läser jag varje kort för sig, men lägger sen ihop svaren och bedömer helheten. Tarotkorten används oftast för att spå om framtiden, men också för att se hur det förgångna påverkar nutid och framtid.

Vid varje läggning gäller vad jag får fram på grund av en fråga, det går inte att bara läsa kortbeskrivningen. Det gäller att öppna upp sin egen intuition vid läggningen för att känna av frågan du ställer. Det är till exempel omöjligt att spå någon som inte bett om det eller som man inte har kontakt med. Då stämmer inte kortets energier. Svaret korten ger utgår alltid från nuet. Därför finns en viss felmarginal…… om vindarna skulle vända, ungefär som med väderleksrapporten.

Av alla kortlekar använder jag helst den gamla Raider Waite, kanske för vanans skull. Där känner jag mig trygg vid läggningen och resultaten brukar vara pålitliga. Men beroende på frågan, använder jag ibland andra Tarotkortlekar. Änglatarot och min ryska Orakeltarot är väl då de vanligaste.

Visste du förresten att Tarotkorten är starkt förknippade med Astrologin? I den Stora Arkanan har korten en motsvarighet i ett stjärntecken. I den Lilla Arkanan har varje svit förbindelse med stjärntecknen. Stavarna – Eldens element, som styr energi och kraft förknippas med Vädur, Lejon och Skytt. Bägare – Vattnets element som styr känslor, intuition, drömmar och medialitet förknippas med Kräftan, Fiskarna och Skorpionen. Mynt – Jordens element som styr ekonomi, arbete, hus och hem förknippas med Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Svärd – Luftens element som styr tankarna och det intellektuella förknippas med Tvillingarna, Vågen och Vattumannen.

Kanske har du en Tarot kortlek och vill lära dig själv, hur du på bästa sätt läser dina egna kort, förklarar jag gärna. Själv älskar jag att på morgonen dra mitt eget…. Dagens kort! Bra att se vad man har att vänta!

Med ljus och kärlek från din sierska Laura