• Blog,  livsstil

    Att vara optimist är roligare….

    Att vara optimist kan låta riktigt muntert, men vore det inte det bästa att se livet realistiskt, så som det är. Optimisten mår bäst på alla sätt och vis, särskilt den som samtidigt är realist och kan lösa problem på bästa sätt. Som optimist har du det enklare att skapa ett liv som känns värt att kämpa för. En optimist hanterar både trevliga och obehagliga händelser på ett mer konstruktivt sätt. Pessimisten vill gärna stoppa huvudet i sanden och fly det jobbiga. Försök att handla som en optimist som anser att problem bara är tillfälliga. Att problemet inte har med andra delar av livet att göra. En optimist tror alltid…