Blog

Fredag den 13 maj

Under året brukar vi ha 1, 2 eller max 3 st fredag den 13-de. I år kommer vi lindrigt undan med bara en otursdag, som den sägs vara. I numerologin är 13 ett karmiskt nummer för kärlek. Siffran kombinerar energin för siffrorna 1 och 3 för förnyad energi. optimism och inspiration. Numret 13 visar också att man kan känna en enorm kraft som måste kontrolleras – får absolut inte användas i dåligt syfte. Då kan det gå illa. Särskilt en fredag.

“Otursdagen” borde ju vara en lyckodag eftersom fredagen inleder helgen, men det sägs att just när nummer 13 infaller på fredag, ska man ta det extra lugnt. Inte resa, inte börja ett nytt jobb, aldrig en ny dejt osv. Går en svart katt över vägen, glöm inte att spotta tre gånger.

Rädslan för det olyckliga tretton-talet är utbrett världen över och en symbol för vidskepelse. Många hotell har inte ens en trettonde våning och man får inte sitta 13 vid bordet. I förkristen tid var det ännu värre, hur man delar tretton, blir det alltid en rest, så 13 betyder ofullkomlighet. Tidigare studier har visat att det fredagen 13-de är fler olyckor än annars.

För tidigare hedningar var 13 iallafall ett lyckligt nummer, som representerade Gaia, den stora grekiska gudinnan, som de såg som Moder Jord. Gaia var jordens, moderlighetens och fruktbarhetens mäktiga gudinna. Hon födde även himmelen och havet och med hjälp av himlens regn skapade hon alla växter och djur på jorden.

Ängel nr 13, liksom 1313 betyder dessutom början på något gott, att förändring är oundviklig och att det ger dig hopp och styrka. Så nummer 13 gömmer många välsignelser. Mycket gott tillskrivs ängel nr 13 – tänk på kombinationen turnummer 3 och energinummer 1 för nystart.

Önskar en fantastisk fredag den 13 maj 2022, med ljus och kärlek från Laura