magi,  själ,  spådom

Runa betyder hemlighet eller visdom

Ett gammalt nordiskt spådomssystem fyllt av vishet. Man trodde länge och vissa tror det fortfarande, att tecknen kom som gåva från den fornnordiske Guden Oden. Runorna ska ha visat sig för Oden under 9 svåra dygn, när de laddades med starka, magiska symboler.

De ses av många som den nordiska mytologins motsvarighet till tarotkorten. Men själva runorna har också starka magiska krafter, så du kan bära en speciell runa som talisman. De utvecklades först för att användas inom magi och andligt arbete med positivt syfte. De användes positivt för att bota sjukdomar, som skydd och för spådom. Men även för ritualer vid svart magi. Runorna ristades ofta i magiskt syfte för hjälpa till att kontakta gudarna vid besvärjelser.

De kom sedan också att nyttjas som skrivtecken eller bokstäver. I de Skandinaviska länderna, främst norrut, har de använts mest och längst. Runraden kallas för futhark på grund av de första runornas ordningsföljd. Under vikingatiden hade run-alfabetet 16 tecken, men så har vi den senare  urnordiska som kom upp till 24 tecken. Hur gamla runorna egentligen är vet man inte exakt. Nu används de mest för spådom och magi, men även som dekoration.

Med ljus och kärlek från Laura